Vă punem la dispoziție Declarația pe proprie răspundere și Adeverința permanentă - Angajator.
Aceste documente sunt întotdeauna actualizate la ultima versiune.
Sursa oficială: www.stirioficiale.ro

Administrare Cont